ปริมาณ Neurontin

ชื่อสามัญ: กาบาเพนติน 100 มก.
รูปแบบการให้ยา: แคปซูล, ยาเม็ด, สารละลายปากเปล่า

ปริมาณสำหรับโรคประสาท Postherpetic

ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคประสาท postherpetic NEURONTIN อาจเริ่มในวันที่ 1 เป็นขนาด 300 มก. ในวันที่ 2 เป็น 600 มก. / วัน (300 มก. สองครั้งต่อวัน) และในวันที่ 3 เป็น 900 มก. / วัน (300 มก. สาม วันละครั้ง) ภายหลังสามารถปรับขนาดยาได้ตามต้องการเพื่อบรรเทาอาการปวดเป็นขนาด 1800 มก./วัน (600 มก. สามครั้งต่อวัน) ในการศึกษาทางคลินิก ประสิทธิภาพได้แสดงให้เห็นในช่วงของขนาดยาตั้งแต่ 1800 มก./วัน ถึง 3600 มก./วัน โดยมีผลที่เทียบเท่ากันตลอดช่วงขนาดยา อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาทางคลินิกเหล่านี้ ไม่ได้แสดงให้เห็นประโยชน์เพิ่มเติมของการใช้ขนาดยาที่มากกว่า 1800 มก./วันปริมาณสำหรับโรคลมชักที่มีอาการชักบางส่วน

ผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไป

ปริมาณเริ่มต้นคือ 300 มก. สามครั้งต่อวัน ปริมาณยาบำรุง NEURONTIN ที่แนะนำคือ 300 มก. ถึง 600 มก. สามครั้งต่อวัน ปริมาณสูงถึง 2400 มก./วัน ได้รับการยอมรับอย่างดีในการศึกษาทางคลินิกในระยะยาว ปริมาณ 3600 มก. / วันยังได้รับการให้แก่ผู้ป่วยจำนวนน้อยในระยะเวลาอันสั้นและได้รับการยอมรับอย่างดี ให้ยา NEURONTIN สามครั้งต่อวันโดยใช้แคปซูลขนาด 300 มก. หรือ 400 มก. หรือยาเม็ด 600 มก. หรือ 800 มก. เวลาสูงสุดระหว่างปริมาณไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง

ผู้ป่วยเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี

ช่วงขนาดยาเริ่มต้นคือ 10 มก./กก./วัน ถึง 15 มก./กก./วัน โดยแบ่งเป็นสามขนาด และปริมาณยาบำรุงที่แนะนำไปถึงโดยการไตเตรทขึ้นในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 วัน ปริมาณยาบำรุง NEURONTIN ที่แนะนำในผู้ป่วยอายุ 3 ถึง 4 ปีคือ 40 มก./กก./วัน โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด ปริมาณยาบำรุง NEURONTIN ที่แนะนำในผู้ป่วยอายุ 5 ถึง 11 ปีคือ 25 มก./กก./วัน ถึง 35 มก./กก./วัน โดยแบ่งเป็นสามขนาด อาจบริหารให้ NEURONTIN เป็นสารละลายทางปาก แคปซูล หรือยาเม็ด หรือใช้สูตรผสมเหล่านี้ร่วมกัน ปริมาณสูงถึง 50 มก./กก./วัน ได้รับการยอมรับอย่างดีในการศึกษาทางคลินิกในระยะยาว ช่วงเวลาสูงสุดระหว่างปริมาณไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยไตวาย

แนะนำให้ปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีความบกพร่องทางไตหรือได้รับการฟอกไตดังนี้ (ดูคำแนะนำในการใช้ยาด้านบนสำหรับขนาดยาที่มีประสิทธิภาพในแต่ละข้อบ่งชี้):

ตารางที่ 1. ปริมาณ NEURONTIN ขึ้นอยู่กับการทำงานของไต
TID = สามครั้งต่อวัน; BID = สองครั้งต่อวัน; QD = ปริมาณรายวันเดียว
*
สำหรับผู้ป่วยที่มีค่า creatinine clearance<15 mL/min, reduce daily dose in proportion to creatinine clearance (e.g., patients with a creatinine clearance of 7.5 mL/min should receive one-half the daily dose that patients with a creatinine clearance of 15 mL/min receive).
ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตควรได้รับปริมาณการบำรุงรักษาตามค่าประมาณการกวาดล้างของ creatinine ตามที่ระบุไว้ในส่วนบนของตารางและปริมาณเพิ่มเติมภายหลังการฟอกไตภายหลังการฟอกไตทุกๆ 4 ชั่วโมงตามที่ระบุไว้ในส่วนล่างของตาราง
การทำงานของไต Creatinine Clearance
(มล./นาที)
ช่วงปริมาณรายวันทั้งหมด
(มก./วัน)
สูตรยา
(มก.)
≧ 60 900 ถึง 3600 300 ครั้ง 400 ครั้ง 600 ครั้ง 800 ครั้ง 1200 ครั้ง
>30 ถึง 59 400 ถึง 1400 200 ประมูล 300 ประมูล 400 ประมูล 500 ประมูล 700 ประมูล
>15 ถึง 29 200 ถึง 700 200 QD 300 QD 400 QD 500 QD 700 คิวดี
สิบห้า * 100 ถึง 300 100 QD 125 QD 150 QD 200 QD 300 QD
ปริมาณเสริมหลังการฟอกไต (มก.)
การฟอกไต 125 150 200 250 350

การกวาดล้าง Creatinine (CLCr) เป็นเรื่องยากที่จะวัดในผู้ป่วยนอก ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตที่เสถียร สามารถประมาณการกวาดล้างของ creatinine ได้อย่างเหมาะสมโดยใช้สมการของ Cockcroft และ Gault:

สมการ

ยังไม่มีการศึกษาการใช้ NEURONTIN ในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

ปริมาณในผู้สูงอายุ

เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีการทำงานของไตลดลง ควรให้การดูแลในการเลือกขนาดยา และควรปรับขนาดยาตามค่าการกวาดล้างของครีเอตินินในผู้ป่วยเหล่านี้

ข้อมูลการบริหาร

ให้ NEURONTIN รับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหาร

ควรกลืนแคปซูล NEURONTIN ทั้งหมดด้วยน้ำ

แจ้งผู้ป่วยว่า หากแบ่งเม็ด NEURONTIN ที่มีคะแนน 600 มก. หรือ 800 มก. เพื่อบริหารแบบครึ่งเม็ด ควรใช้ครึ่งเม็ดที่ไม่ได้ใช้เป็นขนาดต่อไป ครึ่งเม็ดที่ไม่ได้ใช้ภายใน 28 วันหลังจากแบ่งเม็ดคะแนนควรทิ้ง

หากขนาดยา NEURONTIN ลดลง หยุดใช้ยา หรือทดแทนด้วยยาอื่น ควรทำทีละน้อยเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (อาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สั่งจ่ายยา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่แสดงในหน้านี้ใช้กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ